WIE WIJ ZIJN

Vergeven en levend voor Jezus

Wij zijn christenen uit ‘s-Heer Arendskerke, Goes en omgeving. Wij vormen een klein deel van de wereldwijde gemeente (kerk) van God en wij voelen ons verbonden met alle christenen die door een waarachtig geloof bij Christus zijn ingelijfd. Onze geloofsgemeenschap staat bekend als (een) vergadering van gelovigen.

We vinden het belangrijk om onverkort vast te houden aan dat wat in de Bijbel, Gods Woord staat. Om Gods wil te begrijpen, heeft Hij Zijn Geest gegeven die ons wil leiden.

God de Vader en Zijn Zoon, de Here Jezus Christus staan centraal in ons leven en in onze diensten. Jezus Christus is plaatsvervangend aan het kruis gestorven en uit de doden opgestaan. Dit was nodig voor de verzoening van onze verkeerde daden en hierdoor heeft God verlossing mogelijk gemaakt en ons een hoopvolle toekomst gegeven. Jezus Christus was een Joodse rabbijn en door het volk Israël is Gods Woord naar ons toegekomen: “Het heil is uit de Joden”.  Wij zijn daarom verbonden met het volk Israel

In Handelingen 2 vers 42 staat: “Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden.” Dat willen wij doen “Totdat Hij (Jezus) terugkomt”