Nieuw Leven Gemeente

Vergadering van gelovigen

wie zijn wij

welke samenkomsten

82150207-calendar

agenda

contact

01

welkom!

Welkom op de website van de Vergadering van gelovigen te s Heer Arendskerke(regio midden zeeland). Met deze website willen wij u graag kennis laten maken met onze manier van samenkomen. Bovenal willen wij u laten delen in ons geloof in de Heer Jezus Christus. Graag nodigen wij u uit om eens een dienst mee te maken. U bent van harte welkom!

02
Wie zijn wij?

Wij zijn christenen uit 's-Heer Arendskerke en omgeving. Wij zijn een kleine groep van de wereldwijde Gemeente (kerk) van God. Dat is het geheel van alle wedergeboren christenen op aarde. Wij voelen ons dan ook verbonden met alle christenen die door een waarachtig geloof bij Christus zijn ingelijfd. Onze geloofsgemeenschap staat bekend als Vergadering van gelovigen. De Here Jezus, de Zoon van God, en zijn woord staan centraal. Wij geloven dat hij plaatsvervangend voor ons aan het kruis gestorven en uit de doden opgestaan is tot onze verzoening en verlossing. Wij geloven in de drie – ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. We vinden het belangrijk om net als de eerste gelovigen vast te houden aan dat wat in de Bijbel staat. We proberen met elkaar en naar buiten toe een warme levende groep mensen te zijn. In Handelingen 2 vers 42 staat: Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. Dat willen wij doen 'Totdat Hij (Jezus) komt'

samenkomsten

- 10:00 uur - 11:00 uur : Eredienst - 11:00 uur - 11:30 uur : Pauze - 11:30 uur - 12:30 uur : Prediking Dinsdagavond: 20.00 u gebedsavond (om de 2 weken)

agenda
contact

Vergadering van gelovigen 's Heer Arendskerke Gebouwtje 'De Torenring' Torenring 44b 4458 BC 's Heer Arendskerke Contactpersoon: W.F. Wijnholds, tel: 0113-563956 Postadres stichting Ekklesia Liesbethstraat 4 4458 BT 's Heer Arendskerke E-mailadres: info@vergaderingarendskerke.nl