Agenda

Diensten:

Zondag 1 november                                                                     

Spreker :    Jigal Dieleman                                    

Thema   :   De koopman

Zondag 

Spreker :  

Thema   :  

LEZINGEN over profetisch woord:                   

Spreker : Anthonie Schrijver                                                    

15 november 2020  11.30u     Opname….hoe? En…..Wanneer?

13 december 2020  11.30u     Grote verdrukking…. De antichrist komt

17 januari 2021        11.30u     Grote verdrukking…. Waar is de gemeente

21 februari 2021      11.30u    Israël…fysiek en Geestelijk herstel!

Datum n.t.b.              11.30u   De eeuwigheid