Agenda

Diensten op elke zondag                                              

Zondag 29 november 

Spreker :  nnb

Thema   :  nnb

LEZINGEN over profetisch woord:                   

Spreker : Anthonie Schrijver                                                    

13 december 2020  10.45u     Grote verdrukking…. De antichrist komt

17 januari 2021        11.30u     Grote verdrukking…. Waar is de gemeente

21 februari 2021      11.30u    Israël…fysiek en Geestelijk herstel!

Datum ?      2021       11.30u   De eeuwigheid